Turani Baba'dan Yazılar
Yazı Başlıklarını Göster
Yedi Bucak Avşarlarının Yedincisi Nerede?
Yazar: Turani Baba

--------------------------

YEDİ BUCAK AVŞARLARININ YEDİNCİSİ NEREDE ?

Bi kaç çadırdan ibaret olan yedinci obanın Doğuya gidip Kürtlerin arasında asimile olarak kürtçeyi öğrendiği ve böylece bir Kürt Alevi toplumu oluştuğu iddiası yapılmaktadır.

Hepimizde biliyoruz ki Yedi bucak avşarlarının Yerleşim zamanı üç asırı geçmiyor.
Yaşlılırımızın söylemlerini hatırlar ve Belleğimizi zorlayacak olursak doğruya ulaşırız.
Çünki biz (Altı ) Köy üç asıra yakın bir zaman dilimi içerisinde ne kadar bir nüfusa
Ulaşmış olduğumuz gözükmektedir.Kaldıki Bölünen birkaç çadır.Doğu da Kürtler arasında Korkunç bir sayıya ulaşmış olması mantıkla bağdaşmıyor.( Büyük Tarihçi ERDOĞAN AYDIN ın)
1 Nasıl Müslümün olduk
2 Aleviliği ne yapmalı
3 İslamiyet gerçeği Adlı eserleri Kürtlerin ve Türklerin nasıl Müslüman .Dolayısiyle nasıl Alevi oldukları bize büyük ışık tutmaktadır.Hatta Anadolu alevilerin in bir parçası olan yedi bucak avşarlarını da Kılıçtan dönme olmadıklarının sonucu çıkmakta dır.Antebin Bayır yöresinden gelerek
şimdi ki yerlşim bölgesine yerleşen yedi bucak avşarları.Yaşam biçimlerini günümüze kadar sürdürmüş
ve hatta Süleymen Demirel ve Turgut Özal dönemlerinde Alevi köylerine camii ler yaptırılarak asimile etme taktiği uygulanmış olsalar da Alevi köyleri bunlara itibar etmemiş,
Kendi kültürlerini inançlarını örf ve adetlerini yaşam biçimlerini devam ettirmişler,söz konusu camiiler bomboş kalmış tır.

Yine her toplum ne kadar asimile edilmiş olsalar da Temel kültürü olan ANA dillerinden kopmaları akılla bağdaşmaz.Ana dilinin dışında Örf ve adet. Töre gelenek ve görenekler gibi
Temel unsurlardan asla taviz vermezler.
Bunun örnekleri: Makedonyalılar.Tatarlar Boşnaklar.Batı trakya Türkleri.Yugosyav Türkleri.
Daha da çoğaltabiliriz Bu Topluluklar asla temel kültürlerinden vaz geçmemişlerdir.
Öyleyse Yedi Bucak avşarlarının yedincisi nerede?
Hem mantıken hemde tarihi kanıtlarıyla ve Ayrıca Bir söyleme göre 107 yaşında diğer bir söyleme göre de 117 yaşında vefat eden ( KIR AVRAT ) lakaplı Baba annem FATMA nine den Öğrendiğim bilgilere göre YEDİ ncisi Belki sizlere Tuaf gelebilir ama KIZILPINAR Köyünün tamı tamına kendisi dir.

Her ne kadar Araştırmacı Sayın Hamza Aksüt e Gerçek dışı yanlış bilgiler vererek.
Kendi Soy Ağacına Bir pay çıkarmaya çalışanlar olsalar da tarihi gerçekleri saptırmayacaklar dır.
KARPINAR Köyüne ilk kazmayı vuran BUCAK Avşarlar beyi Abuseyf in soyu BAHRİ Beyin Oğulları (Gayret Ahmet )(Gayret Hasan )(Kır Hüseyin)ve övey kardeş olan(Kurt Ali) Kardeşlerdir.
Ve En Büyükleri Bahroğlu Kır Hüseyin dir. O nedenle de Karpınar Köyünü nün ilk kurucusu Bahroğlu Hüseyin olarak geçer.Berabarlerinde HODA lakaplı İbrahimile kardeşi Küçük ağa ve YONUS ailesidir.BAHROĞLU Sulalesi Açık renkli kumral olduklarından(KIRLAR da denir)Bir adı Gayretler Diğer adı Sarılar.ve Bir diğer adı da esası olan BAHROĞULLARI dır.Bunun tarihi kanıtı ise.
Her ARKEOLOG ların araştırmalarında olduğu gibi Mezarlıklarla belirlenir.Çünki Her Göçerler.Yerleşim bölgesinde doğal olarak.Kendi ölenlerini defnetmek için bir aile mezarlığı oluştururlar.KARPINAR Köyünü oluşturan BAROĞULLARI da Kendi aile mezarlığını oluşturur.Bunun adı da KURDALİ nin Tarlasıdır.Hatta Bu gün dahi KARPINAR Köyünün Kadınları Çocuklarına sinirlendikleri zaman.ALLAH seni elimden alsın KURDALİ nin tarlasına Gömsün Bedduasını ederler.Yine Köyün Çeşmesinin çıktığı kaynak Bölgesi ise KURDALİ ye aittir.Ve kurdalinin doğal yapı olan evi ile tavuk kümesi de (pinniği) su kaynağının bulunduğu yerde dir.


EMLEK Lİ Aşık HÜSEYİN

Mersin den daha ilk defa Trene bindiğinde söylediği dizelerden sadece iki dörtlüğü.

Mersinden de çıktım dedim ilâhi
Kanadı yok kuştur uçar bu tiren
Keramet yapısı dedim billâhi
Kanadı yok kuştur uçar bu tiren

Yahu kuşmuyudu ne zaman uçtu
Dağların altından tünelden geçti
Durup karpınar'dan birde su içti
Kanadı yok kuştur uçar bu tiren

Diyen büyük ozan. Burada hangi Karpınar dan bahsediyor. Trenin su aldığı Toroslardaki Karpınardan mı bahsediyor yoksa Aksaraya bağlı karpınar dan mı bahsediyor? Öyleyse
Sayın Aksüt gibi benzetmelerle yola çıkmayalım.Doğrulara eğilelim
Buldukları su kaynağının soğukluğu nedeni ile( kar gibi pınar) adını yani Karpınar adını bahrioğulları.ve
Kızılpınarın da Kızıla meyilli kırmızı toprak mevkiinden çıkan Su kaynağının adına da kızılpınar isimini veren. Kızılpınar.Köyünden sarılardır.Aşiretimizi, koyun damıyla Tahmin yürütmeyle saptırmaya kalkmayalım
Bu kadar konuyu uzatma mı belki merak ettiniz Esas mesele KIZILPINARLA KARPINARIN ne ilgisi var denilebilir.İşte ilgisi. Karpınar ve Kızılpınar ismlerinin konulması
Böyledir.Dolayısiyle KIZILPINAR lı SARILAR BAHROĞLLARINDAN ayrılarak birkaç çadırla KIZILPINAR Köyünü oluşturan AVŞARLARdır, Dolayısiyle .de amca çocukları dır.Şöyle bir bakalım. Zaman geçtikçe bazı değiştirilen isimlerin dışında Kızılpınar daki sarıların isimlerine Bahrolları yani kırlar ailesinde olan isimler tamı tamına aynısıdır.Ne Bekire ne Ömere ve ne de hacıya hocaya rastlanamaz.Eski adı AZİZİYE olan PINARBAŞI Osmanlı tarafından nasıl asimile edilmişse KIZILPINAR Köyü de Çevre köylerin baskısı ile ve dışarıdan gelip yerleşmeleri dolayisiyle. zamanla kız alıp vermeleri hatta isimlerine kadar hükmetmeleri nedeniyle KIZILPINAR Köyünün çehresini Değiştirilmiştir.Daha düne kadar Kır alinin Ahmet Karpınara Geldiğinde KIR AVRAT Oğlu Cıdırgı Aliye.ve Abuseyfe. Oğlum emminizin oğlu geldi diye mücdelerdi.Tarih Tekerrürden ibaret sözünü Her tarihçi söylemiştir.Artık Dünya çok küçüldü Güneş balçıkla sıvanmıyor.(Avşar köylüleri) KARAÖZÜ Köprüsüne varmadan Köylerinin isimlerini söylemeye korkuyorlardı. Böyle bir Türkiye de Osmanlılardan beri Kıskaç altında ki KIZILPINAR ne yapmalıydı. Ancak iki seçeneği vardı.Ya asimile olacak ya da yok olmaya mahkum edilecekti.
Yok olmayı kabul etmediler. doğal hakkı olan varlığını sürdürmeyi seçtiler.Fakat yukarı da da belirtiğim gibi Örf. Adet. Gelenek .Görenek ve törelerini Hatta halaylarına kadar Aşiretlerle Kucaklaşıp Bu değişmez kültürü birlikte yaşamaya devam ettiler. ve yaşatmaya da devam edeceklerdir. Dolayısiyle de buna kimsenin gücü yetmeyecek tir.
Karar sizin.

Turani Baba

(Ozan - Araştırmacı - Prodüktör)

--------------------------

Dipnot:
Yazı Başlıklarını Göster