Turani Baba'dan Yazılar
Yazı Başlıklarını Göster
Turani Baba
Yazar: Siyami Aydın

--------------------------


TURANÎ BABA
Adını anımsamıyorum; bir ünlü; şiiri, güzelliğin nefes alışıdır, diye tanımlamış. Bu tanı-
mı çok beğeniyorum. Voltaire ise, ruhun müziği, olarak anlatmış. Her ozan, şiiri bilen her insan
kendince tanımlar doğal olarak. Her tanım, tanımlayana göre doğrudur.
Kim ne derse, nasıl tanımlarsa tanımlasın. Bir gerçek var. Şiir her dilin en güzel söylenişidir.
Varsıl dilimizi seven emekli bir öğretmen olarak, şiirde her zaman güzellikler aradım, aradığım-
dan çok buldum. Turanî Baba mahlaslı ozan Duran Özaydın’ın şiirlerinde de güzellikler aradım,
özenle aradım… Tahminimin ötesinde bulduğumu söylemek beni mutlu ediyor.
Neler o güzellikler?
Yanıtlara geçmeden güzellik kavramının bana göre kapsamını açıklayayım:
Güzellik, bütün duyu organlarıma hoş gelen, yüreğimi olumlu anlamda titreten, beynimi aydın-
latan olgular, durumlar, edimler, yararlı kavramlardır.
İlkin, yüreğimi titreten duygular aradım. Güzel, incelikli söylenmiş duygu, çağına tanıklık, hal-
kının sorunlarına değinme, imge, bilimsel düşünce, yaşam felsefesi, doğru dil…Ve buldum hep-
sini.
Sanat, hele şiir kurallara, kalıplara isyan eder aslında. Gene de; kimi sanat anlayışları kendilerin-
ce kurallar benimsemiş, uygulamışlardır. Halk şiirimiz bu guruba girer. Kurallar, ancak ustaların elinde estetik kazanabilir. Turanî Baba bunu başarmış, ustalığını kanıtlamış. O yüzden zevkle oku-dum, yorumladım, sevdim şiirleri.
Başka neler buldum?
Devrimci, aydın, mücadeleci, yiğit bir ozanı…
Çocukluk, gençlik olgunluk çağı duygularını…
Toplumumuzun sorunlarını…
Mensubu olduğu inanç sistemini, o sisteme yürekten bağlılığı…
Bağı, bahçesi, ovası, yaylası, dağıyla doğayı…
Ulu Önder’in başlattığı ışıklı yolu benimsediğini, o yolda inatla yürüdüğünü…
Çağına bilinçli tanıklığı…
Bilinçli hıncı, kararlılığı…
İnsan sevgisini, kadına saygıyı…
Aşkı buldum her hali, türüyle bir yığın güzel adıyla…
Ozan duyarlığı ile güncel politikayı…
KURBAN OLAM, ŞAŞKIN gibi kimi şiirlerinde Karacaoğlan’ı…
YUVASINI BOZAN, ŞAŞKIN gibi şiirlerinde Koca Yunus’u…
BAĞIŞLAMA’da Pir Sultan’ı…
Halkımızın dilindeki güzel Türkçeyi…
Bunlar belirleyebildiklerim. Başka güzellikler de vardır. Ama bulduklarım ozanı sevmeme, onu
beğenmem fazlasıyla yetti.
Son sözüm: Yüreğine, beynine, eline, diline sağlık, Sayın Duran ÖZAYDIN…

Siyami AYDIN
Emekli Edebiyat Öğretmeni

--------------------------

Yazı Başlıklarını Göster