TuraniBaba Konuk Defteri
Yazı:
İsim: Duran Özaydın
Tarih: 2010-11-19 13:58:00
Sevgili yüksel şahin. Bende senin ve bütün dostların bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.
 
İsim: Yüksel Kılıç
Tarih: 2010-10-01 09:23:38
TURANÎ BABA BİYOĞRAFİSİ

Otuz dört yılında Dünya yüzüne,
Geldiğini duydum Turani Baba!
Güzel annen almış göğsün düzüne,
Güldüğünü duydum Turani Baba!

Senin göbeğini kesmiş, ayırmış
Ak memeden ak süt vermiş, doyurmuş.
Sen ağlarken sanma annen uyurmuş,
Daldığını duydum Turani Baba!

Gece karanlıkta bakarak Ay’a
Demir yola düştün günlerce yaya.
Yaş on beş demeden ser’i sevdaya,
Saldığını duydum Turani Baba!

Asla bakmam, dersin elin malına,
Yalancının arı konsun diline.
Çocukken armudun çıkıp dalına,
Yolduğunu duydum Turani Baba!

Bunlar hikâyenin latife yanı,
Doğruluk yoluna koyarsın canı.
Tanrı’ya ulaşan yolu, erkânı
Bildiğini duydum Turani Baba!

İlçe Sarıoğlan, köyün Karpınar,
Deden; Kul Budala, ulu bir çınar…
Anne tarafından bir berrak pınar,
Kaldığını duydum Turani Baba!

Dadaloğlu sesleniyor: “Dağlar hey!”
O’nun amcasıdır deden Bahri Bey.
Yiğit olmak; soydan gelen farklı şey,
Olduğunu duydum Turani Baba!

Babandır Abuseyf, Fatma’dır Ana’n
Birisi can olmuş, birisi canan.
Her kul aşka yanmaz, âşıktır yanan,
Solduğunu duydum Turani Baba!

Prodüktör oldun nice ustaya,
Hayat verdin saza, söze, besteye.
Üç yavru vererek ölen hastaya,
Öldüğünü duydum Turani Baba!

Al elma yanaklı, gül dudaklını
Çekinmeden söyle gizli, saklını.
Bir Fatma Ana’nın senin aklını
Çeldiğini duydum Turani Baba!

Sesin dokunaklı, özlüdür sözün
Zalimin zulmünden korkmuyor gözün.
Hüseynî, hicaz’da, segâhta sazın
Çaldığını duydum Turani Baba!

Hiç gözün olmadı Kudüs’te, Hac’da
Hararet nardaydı, değildi sacda.
İnsan kıblem, diyen düstura secde,
Kıldığını duydum Turani Baba!

Hak, adalet için verdin öğüdün
Her bir dalı idik salkım söğüdün…
Devrimciyim, diyen nice yiğidin,
Yıldığını duydum Turani Baba!

Böylemi öğretti öğreten ustan?
Biraz bahsedelim gel şu husustan.
Baba-evlat idik, beni nüfustan
Sildiğini duydum Turani Baba!

Bindebir’i kim anlıyor, söyle kim?
İki Bin On yılı, bugün Bir Ekim.
Yetmiş Altı yılda bilgi, birikim
Dolduğunu duydum Turani Baba!

01.09.2010

Ozan Bindebir (Yüksel KILIÇ)

Not: Ozan Turani Baba’ya saygı ve sevgilerimle ithaf olunur.

 
İsim: Yüksel Kılıç
Tarih: 2010-09-30 11:52:29
TURANİ’YE ARZUHAL

Yazayım derdimi, geldi zamanı,
Zalim Mervan dinlemiyor amanı.
Bir aydın anlatsa dini, imanı
Kâfir diye ezenler çok Turani.

Cemaatler yönetiyor ülkeyi,
Anayasa değiştirdi ilkeyi.
Kafasına geçirip de helkeyi,
Miğfer diye gezenler çok Turani.

BOP’un Eşbaşkanı gördük Tayyib’i
Telafisi çok zor verdik kayıbı.
Kapatıp gittiler bunca ayıbı,
Zafer diye yazanlar çok Turani.

Dört yanımız çürüse de dayaktan,
Koyun gibi ayrılmadık koyaktan.
Köpekbalıkları kapmış ayaktan,
Lüfer diye yüzenler çok Turani.

Gerçek âşık aşktan alır közünü,
Hak yoluna yakar gider özünü.
Bindebir söylese doğru sözünü,
Küfür diye kızanlar çok Turani.

26.09.2010
Ozan Bindebir

Turani Baba, dilerim senin şiirinin cevabı olmuştur. Dilim döndüğünce birşeyler yazdım. Selam ve sevgilerimle.
 
İsim: Doğan Duman Özdemir
Tarih: 2010-09-29 19:31:01
Nere gidem ben bu garip başınan
Figan benim feryat benim zar benim
Galdım aralarada bir yaralı döşünen
Anladımki yusuftanda işim zor benim

Pirim elin çekmiş talibim darda
Semah dönsem iki közüm kör benim
Gönül evim viran oldu yıkılıdı
Anladımki daha nefsim tor benim

Çeşmim yaşı akıp durur sineme
İki cihan şu gözümde bir benim
Varam hünkarıma affım dileyem
Dualarım kabul edeyidi pir benim

kırklar makamına oturmuş haktan
Devamiyim günahlarım var benim
Gönül mahkemesinde dardayım darda
Goca dünya şu içimde sır benim

 
İsim: Yüksel Şahin
Tarih: 2010-09-07 20:41:43
BAYRAMINIZI EN İYİ DİLEKLERİMLE KUTLAR SAĞLIK MUTLULUK VE ESENLİKLER DİLERİM.
 
İsim: Doğan Duman Özdemir
Tarih: 2010-08-23 20:37:14
Bir başıma kalsam yalan dünyada
Denizi deryayı yarar giderim
Gönül dostsuz olurmu benim cananım
Şu bizim köyleri arar giderim

Bir sevdadır düşer meyli tahtıma
Bağlamaz zincirler kırar giderim
İncinse cismim pirim sıZlasa canım
Görmese gözlerim sorar giderim

Devami bu canda olsada behüzar
Kaç günüm çile ömrüm ahuzar
Vefasız olsada dostlarım hayırsız yar
Son defa bağrıma sarar giderim
Ayrılık zincirin kırar giderim


 
İsim: Duran Özaydın
Tarih: 2010-08-19 10:00:09
Sevgili Özdem
Türkiyeden selam hepinizi de öperim
 
İsim: Duran Özaydın
Tarih: 2010-08-19 09:58:06
Sevgili serhat Şahin,
Sitemi ziyaret etmen beni sevindirdi,
Teşekkür ediyor gözlerinden öpüyorum,
sağlıkla kal.